PORTFOLIO > SCULPTURE

Gods Eye
Gods Eye
mylar, hardware
20' x 40' x 40'
2008