PORTFOLIO > SCULPTURE

String Mountain
String Mountain
string, plywood, nails
15' x 22' x 2'
2007